VIEC LAM DONG THAP

23 ban tin
[Trang Chu] [Tin Moi] [Dang Tin]


1. tim viec lam Dong Thap
kinh gui Ban lanh dao va bo phan tuyen dung Coop mart tai Dong Thap. Toi ten Nguyen Thi Thuy Trang, sinh nam 1991, chuyen nganh ke toan doanh nghiep, bang A tin hoc, bang B Anh van rat mong t ...

2. Coop Mart Dong Thap
Coop-Mart Toi ten: Nguyen Minh Khanh. Sinh nam: 1989 Tot nghiep: Dai hoc su pham Dia li. Van bang chung chi: B tin hoc, B anh van. Suc khoe tot, co the lam duoc ...

3. tim viec lam Dong Thap
tim-viec-lam can tim viec lam o dong thap trong dip tet

4. CAN TIM VIEC LAM ON DINH Dong Thap
CAN-TIM-VIEC-LAM-ON-DINH Toi ten: Phung Van Phu Sinh nam: 1987 Tot nghiep: Dai Hoc SP KTCN Van bang chung chi: + B tin hoc Access + B tin Hoc Photoshop + A anh van. Thanh tich ca nhan ...

5. CAN TIM VIEC LAM Dong Thap
CAN-TIM-VIEC-LAM Toi ten: Phung Van Phu Sinh nam: 1987 Tot nghiep: Dai Hoc KTCN Van bang chung chi: + B tin hoc Access + B tin Hoc Photoshop + A anh van. + Biet day va su d ...

6. Nhan Vien TX Sa Dec - Dong Thap
Nhan-Vien Ngoai chuyen mon thiet ke webside ra toi cung co the lam tot nhieu cong viec khac nhu:Nhan vien ho tro ki thuat cai dat phan mem, cham soc khach hang, tu v ...

7. xin viec lam TP Cao Lanh - Dong Thap
xin-viec-lam Xin chao Ban lanh dao va bo phan tuyen dung sieu thi CO.OP MART Tp Cao Lanh Em ten Nguyen Thi bich Phuong sinh nam 1992, e vua tot nghiep nganh cao dang su ph ...

8. xin chao ban lanh dao va bo phan tuyen dung sieu thi CO.OP MART TP Cao Lanh TP Cao Lanh - Dong Thap
xin-chao-ban-lanh-dao-va-bo-phan-tuyen-dung-sieu-thi-CO-OP-MART-TP-Cao-Lanh Em ten Huynh Thi Thuy Van, sinh nam 1991, em vua tot nghiep cao dang nganh tin hoc ung dung tai DH Dong Thap Em duoc biet sieu thi CO.OP MART TP Cao Lanh sap ...

9. DU TUYEN VAO CO.OP MART CAO LANH TP Cao Lanh - Dong Thap
Xin chao Ban lanh dao va bo phan tuyen dung sieu thi CO.OP MART Tp Cao Lanh Em ten Phan Thi My Trinh sinh nam 1987, e tot nghiep dai hoc nganh cong nghe thong ti ...

10. xin du tuyen vao sieu thi coopmart dong thap Dong Thap
Kinh goi: Ban Lanh Dao va phong nhan su - Lien Hiep HTX TM TPHCM Sieu Thi COOPMART Cao Lanh, Dong Thap. Toi ten : NGUYEN THI MY LINH SN: 1990. Chuyen nganh cao dang cong nghe thuc ph ...


Trang: 1  [2] [3] 


[Chon tinh thanh]
Truy cap may tinh: [Tuyen dung Viec lam Dong Thap, viec lam Dong Thap, tuyen dung Dong Thap 2015]

Copyright © 2011 by BANME.VN